Q & A – Welke taken heeft een BHV’er?

 

Het woord zegt het al: een Bedrijfshulpverlener (BHV-er) biedt hulp als er op een bedrijf een incident is.

 

De taken van de BHV-er zijn volgens Artikel 15 van de Arbowet:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

 • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het
  bedrijf of inrichting

  Een BHV-er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

 

Eisen BHV

 

Een paar aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening zijn:

 • De BHV-ers moeten beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun BHV-taken goed  uit te voeren. 

 • Laat BHV-ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen. 

 • Spreid BHV-ers  zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf. 

 • Er moeten altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn. Ook bij ziekte en vakantie van de BHV’er moet de veiligheid gewaarborgd blijven.

 • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als
  BHV-er. 

 • Verplicht werknemers niet om BHV-er te worden, vrijwillige betrokkenheid is meestal effectiever.

 • Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een BHV’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn  extra BHV taken.