Q & A – Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

 

In een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staan de risico’s voor uw veiligheid en gezondheid op uw werkplek aangegeven. Ook staat hierin welke maatregelen uw werkgever neemt om deze risico’s te verminderen.

 

Risico’s op de werkplek

 

De risico’s op de werkplek kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Lawaai;

  • Gevaarlijke straling;

  • Specifieke risico’s voor jongeren of zwangere vrouwen;

 

Naast de risico’s legt de werkgever in de RI&E vast welke maatregelen hij gaat ondernemen. Deze maatregelen worden opgenomen in een PVA (plan van aanpak) De ondernemingsraad en/of de personeelsvertegenwoordiging moet hiermee instemmen.

 

De RI&E is verplicht!

 

Elke werkgever met personeel in dienst is verplicht een RI&E te hebben. Bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn ook verplicht de RI&E te laten toetsen door een ARBO deskundige / Kerndeskundige.