Q & A – Wat is de geldigheid van een BHV-certificaat?

 

Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren zal het nodig zijn het opleidingsniveau van de BHV-ers op peil te houden. Dit betekent (afhankelijk van onder meer de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten) dat er regelmatig na of bijscholing van BHV-ers zal moeten plaatsvinden.
 
Regelmatig is natuurlijk een vaag begrip. De grootte van uw bedrijf, bedrijfsactiviteiten, gebouw waarin u bent gehuisvest, de omgeving en de risico’s van uw bedrijf bepalen of u jaarlijks of tweejaarlijks uw BHV-ers moet opleiden. De BHV diploma’s en certificaten van het NIBHV hebben een geldigheidsduur van 1 jaar, deze periode mag u met maximaal 3 maanden overschrijden.
 
Het BHV-certificaat van Freeway Arbo Advies heeft geen geldigheidsduur. Wij vinden het belangrijk om  regelmatig de procedures en handelingen te herhalen en adviseren u daarom jaarlijks uw BHV-certificaat te verlengen. Want weet u na een jaar nog wat u precies moet doen bij bijvoorbeeld een reanimatie? Waarschijnlijk niet. Als u in een situatie komt dat u als BHV-er moet optreden, wilt u adequaat kunnen handelen. Regelmatig oefenen blijft daarom belangrijk.