Q & A – Wanneer is BHV verplicht?

 

BHV is verplicht voor alle bedrijven met een of meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Heeft u een eenmanszaak? Alleen als u écht helemaal alleen werkt, heeft u geen BHV nodig. Heeft u echter af en toe mensen over de vloer (vakantiehulpen, bezoekers of klanten) dat moet BHV wel geregeld zijn.

 

BHV wetgeving

 

De BHV verplichting wordt omschreven in de Arbowet. Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot BHV. Artikel 15 van de Arbowet omschrijft de taken van BHV’ers. In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door deskundige BHV-ers.

 
De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is. Er moeten dus altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn.
 
Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.