Q & A – Is een ontruimingsoefening wettelijk verplicht?

 

De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen.

 
Stelt u zich eens voor: het brandalarm gaat af en al uw collega’s of gasten lopen verward door elkaar. Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Door de rookontwikkeling ziet niemand meer iets. Er ontstaat paniek en er ontstaat een duwpartij bij de uitgang. Het is daarom van belang dat al uw medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van het gebouw. Dit doet u door regelmatig een ontruimingsoefening te houden.
 

Regelmatig is natuurlijk een vaag begrip. De hoeveelheid hangt geheel af van bedrijfsspecifieke factoren. Grotere gebouwen beschikken meestal over een Brandmeldinstallatie. Als die in uw bedrijf ook aanwezig is dan moet u tenminste 1 keer per jaar een ontruimingsoefening houden. Ook het NIBHV hanteert als richtlijn om 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden.