Het ontruimingsplan, een belangrijk onderdeel in iedere werkomgeving

 

Een ontruimingsplan is een belangrijk onderdeel van de veiligheid en welzijn in iedere werkomgeving. Het ontruimingsplan is afhankelijk van de aard en locatie van uw organisatie. Uiteraard gaat het bij een ontruiming in eerste instantie om de aanwezige mensen in het gebouw. Deze zullen allemaal op een veilige wijze het pand moeten kunnen verlaten. Onze veiligheidsdeskundigen zullen bij het opstellen van het ontruimingsplan, uit economisch oogpunt en waar mogelijk ook, voorraden, machines en de administratie voor ontruiming in aanmerking laten komen.

 

Het belang van veiligheids- en vluchtrouteplattegronden

 

De veiligheids- en vluchtrouteplattegronden van uw organisatie geven een duidelijk overzicht van de algehele situatie en zijn onmisbaar in het ontruimingsplan. Het geeft de Bedrijfshulpverleners de mogelijkheid medewerkers en bezoekers op een snelle en veilige manier aan te geven hoe het pand te verlaten omdat alle vluchtwegen en blusmiddelen die op de locatie aanwezig zijn op deze tekeningen vermeld staan en bekend zijn. Hierdoor kan erger worden voorkomen en vindt er een betere afstemming met externe instanties plaats.Onze tekenaars produceen deze tekeningen op elke gewenste maatvoering.

 

Heeft uw organisatie een duidelijk overzicht wanneer een ontruiming plaats moet vinden?

 

Meer informatie? Download hier de flyer.

 

RI&E
BEDRIJFSNOODPLAN

koord
zaag