Het bedrijfsnoodplan, een onmisbaar veiligheidsdocument

 

Elke organisatie kan te maken krijgen met een calamiteit. Brand, een ongeval, een bezoeker die onwel wordt etcetera. Hoe handel je in dergelijke situaties? Wie moeten er worden gewaarschuwd? Wie onderneemt welke acties? Om de negatieve gevolgen van een noodsituatie zoveel mogelijk te beperken, is een bedrijfsnoodplan onontbeerlijk voor de eigen bedrijfsvoering, werknemers, bezoekers en/of omwonenden.

 

Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar overkoepelend veiligheidsdocument waarin omschreven staat hoe u omgaat met een noodsituatie en hoe hierop gereageerd dient te worden. In sommige gevallen wordt een bedrijfsnoodplan verplicht gesteld door de overheid of andere instanties, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van verschillende vergunningen.

 

Weten u en uw medewerkers hoe te handelen als de nood echt aan de man is en als u maar enkele seconden heeft om na te denken?

 

Meer informatie? Download hier de flyer.

 

RI&E
ONTRUIMINGSPLAN

koord
steppingstone