De RI&E, de onmisbare eerste stap

 

In een Risico Inventarisatie & Evaluatie staan de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek aangegeven. Ook staat hierin welke maatregelen u als werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Het verkrijgen van inzicht in de risico’s binnen uw organisatie is een eerste stap op weg naar betere arbeidsomstandigheden.

 

Een RI&E helpt u risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van uw medewerkers in uw organisatie op te sporen. Bij het maken van een RI&E wordt nagegaan of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en/of er nog meer moet gebeuren om risico’s te beperken of te elimineren.

 

De Arbowet verplicht werkgevers een RI&E uit te voeren, welke tevens altijd actueel moet zijn. Indien de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, bijvoorbeeld door een veranderd productieproces of verhuizing, bent u verplicht de RI&E van uw bedrijf aan te passen.

 

Meer informatie? Download hier de flyer.

 

BEDRIJFSNOODPLAN
ONTRUIMINGSPLAN

zaag
steppingstone