Voorkomen is beter dan genezen

 

Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen
op te lopen. Van u, als werkgever, wordt wettelijk verwacht dat u uw medewerkers informeert over alle zaken die er fout kunnen gaan op de werkvloer. Hoe ongevallen voorkomen kunnen worden en hoe er gehandeld moet worden bij calamiteiten.

 

De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

 

Wilt u weten welke maatregelen u als werkgever moet nemen om te voldoen aan deze passende arbeidsomstandigheden? Wij geven op maat gesneden adviezen en oplossingen van organisatorische en/of operationele aard op het gebied van:

paraplu

RI&E
BEDRIJFSNOODPLAN
ONTRUIMINGSPLAN

koord
zaag
steppingstone