DISCLAIMER

 

Algemeen

 

“Freeway Arbo Advies” spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Aansprakelijkheid

 

Het bezoek aan de websites van “Freeway Arbo Advies” is voor eigen rekening en risico. “Freeway Advies” sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

“Freeway Arbo Advies” behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. “Freeway Arbo Advies” is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

“Freeway Arbo Advies” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Freeway Arbo Advies, aangeboden informatie op de sites van Freeway Arbo Advies, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Freeway Arbo Advies. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

“Freeway Arbo Advies” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van “Freeway Arbo Advies” , aangeboden- informatie op de sites van “Freeway Arbo Advies” . “Freeway Arbo Advies” behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van “Freeway Arbo Advies” .

 

Hyperlinks

 

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de “Freeway Arbo Advies” liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. “Freeway Arbo Advies” is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.
 

Auteursrecht

 

Op de website rust een auteursrecht van “Freeway Arbo Advies” . De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de webredactie: info@freewayadvies.nl

 

Privacy

 

“Freeway Arbo Advies” respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door “Freeway Arbo Advies” worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in.

 

Toegang

 

“Freeway Arbo Advies” behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan “Freeway Advies” de toegang tot de websites monitoren.